Goodyear zveřejnil finanční výsledky čtvrtého kvartálu a shrnuje výsledky celého roku 2015

Akron, Ohio, 9. února 2016 – Goodyear Tire & Rubber Company oznámila finanční výsledky čtvrtého kvartálu roku 2015 a zároveň zveřejnila i souhrn celého roku

  • Celoroční čistý zisk společnosti Goodyear činil 307 milionů USD, přičemž příjem provozního segmentu přesáhnul zisk 2 miliard USD
  • Celoroční objem prodaných pneumatik vzrostl o 3 %, ve čtvrtém kvartálu to bylo až o 7 %
  • V Severní Americe vzrostly výnosy celoročně o 38 %, ve čtvrtém kvartálu to bylo o 16 % – obě hodnoty jsou pro společnost rekordní
  • V Tichomoří a Asii se celoroční zisk zvýšil o 6 %, v posledním čtvrtletí pak dokonce o 20 % – obě hodnoty jsou pro společnost rovněž rekordní
  • Cash flow z provozní činnosti dosáhla za celý rok na 1,7 miliardu USD
  • Za dekonsolidaci dceřiné společnosti ve Venezuele společnost obdržela jednorázovou platbu
  • Společnost zvyšuje objem zpětně vykoupitelných akcií ze 650 milionů na 1,1 miliardy USD

„Jsem velmi spokojen s vynikajícími výsledky naší společnosti. V operačních činnostech jsme dosáhli 18% nárůstu. Naše výnosy poprvé ve 117-leté historií poprvé přesáhly hodnotu 2 miliard USD.“ řekl Richard J. Kramer, předseda představentsva a generální ředitel. „Náš úspěch nám umožnil provést všechny aspekty našeho plánu na alokaci kapitálu, který přinese dlouhodobé výsledky našim akcionářům.“

„Ve čtvrtém kvartálu vzrostl naší divizi v Severní Americe zisk o 16 % a v oblasti Asie a Tichomoří to bylo dokonce o 20 %. Příjmy v Evropě, Africe a na Středním Východě se navzdory náročnému prostředí zotavily.“

„Naše rekordní výsledky odrážejí silnou poptávku po značkových pneumatikách Goodyear s vysokou přidanou hodnotou a rovněž naše snažení o zajištění silné pozice našich produktů na trhu.“ pokračuje Kramer.

„Zatímco ekonomická nejistota bude v globálním prostředí přetrvávat i v roce 2016, my jsme i nadále odhodláni splnit náš cíl a navýšit zisk o 10 až 15 % provozních výnosů.“ řekl Kramer. V návaznosti na dekonsolidaci venezuelské dceřiné společnosti Goodyearu zamířila společnost k rekordnímu provoznímu zisku ve výši 2,1 miliard USD. V roce 2016 by to mohlo být až 2,2 miliard USD.

Čtvrtý kvartál roku 2015 se nesl ve znamení tržeb ve výši 4,1 miliard USD. Rok předtím to sice bylo 4,4 miliardy USD, ale tržby byly ovlivněny 339 miliony USD, jejichž ztráta byla zapříčiněna nepříznivým měnovým kurzem.

Objem prodaných pneumatik činil 42,1 milionu kusů a to je až o 7 % více, než tomu bylo v roce 2014 – zčásti díky akvizici Nippon Goodyear Ltd. V Japonsku. Dodávky náhradních pneumatik narostly o 9 %. Co se týče originální výbavy, počet jednotek vzrostl o 2 %.

V provozním segmentu vykázala společnost ve čtvrtém kvartálu 2015 zisk ve výši 476 milionů USD, což představuje oproti loňskému roku nárůst o 33 %. Nárůst byl zapříčiněn zejména příznivým poměrem mezi cenou a hodnotou směsi použitých materiálů ve vyšším objemu výroby. Částečně však byl kompenzován inflací na straně nákladů a nepříznivým kurzem mezi cizími měnami.

Podle všeobecně uznávaných účetních principů v USA znamenal čtvrtý kvartál 2015 pro kmenové akcionáře Goodyearu ztrátu ve výši 380 milionů USD (1,42 USD na akcii). S výjimkou některých významných položek, mezi kterými prim hraje zmiňovaná dekonsolidace venezuelské pobočky, to znamená čistý příjem ve výši 257 milionů USD (0,93 USD na akcii).

Ve čtvrtém kvartálu 2015 byl upravený čistý příjem společnosti ovlivněn 28 miliony USD představujícími daňový náklad po vydání daňové úlevy z roku 2014 na 2,2 miliardy dolarů. Tento náklad byl více než kompenzován uznáním 55 milionů USD (0,2 USD na akcii) jako zahraniční daňové úlevy v důsledku legislativních úprav v USA platných od prosince 2015. V důsledku daňových úlev a ostatních legislativních zásahů společnost neočekává, že její daně budou v USA zvláště vysoké až do roku 2020.

V posledním čtvrtletí roku 2014 činil zisk kmenových akcionářů Goodyearu celkem 2,1 miliardy USD (7,68 USD na akcii).

Celoroční výsledky

Celoroční tržby Goodyearu dosahující výše 16,4 miliard USD v porovnání s 18,1 miliardami USD z roku 2014 byly zapříčiněny rozdílem 1,6 miliard USD vzniknuvším v důsledku nepříznivého přepočtu měn.

Objemy vyrobených pneumatik činily 166,2 milionu a to je až o 3 % více, než v roce 2014, zčásti díky akvizice divize v Japonsku. Zásilky výměnných pneumatik vzrostly až o 2 %. Původní objem jednotek zařízení se zvýšil o 3 %.

Provozní úsek společnosti hlásil výnosy 2 miliardy USD, což je až o 18 % oproti předchozímu roku. Nárůst ve srovnání s předchozím rokem odráží příznivý poměr mezi cenou a hodnotou surovin. Vyšší objem výroby částečně kompenzovala nákladová inflace a nepříznivý měnový kurz.

Čistý zisk společnosti pro akcionáře činil podle amerických účetních předpisů 307  milionů USD (1,12 USD na akcii). S výjimkou již uvedených významných položek činil upravený čistý zisk 906 milionů USD (3,32 USD na akcii). Upravený čistý zisk byl ovlivněn také 165 miliony USD (0,6 USD na akcii) daňového nákladu příchozího v návaznosti na daňovou úlevu z předchozího roku.

Rok 2014 pro kmenové akcionáře znamenal čistý zisk ve výši 2,4 miliardy USD (8,78 USD na akcii). Upravený čistý příjem po zahrnutí významných událostí činil 790 milionů USD (2,83 USD na akcii).

Výsledky obchodního oddělení (v milionech)

Severni Amerika Čtvrtý kvartál 2015 Čtvrtý kvartál 2014 Celý rok 2015 Celý rok 2014
Počet pneumatik 15,4 16,0 61,6 61,1
Tržby 1 912 USD 2 105 USD 7 774 USD 8 085 USD
Příjem operativního segmentu 266 229 1 108 803
Přirážka v operativním segmentu 13,9 % 10,9 % 14,3 % 9,9 %

Ve čtvrtém kvartálu roku 2015 poklesly v Severní Americe tržby Goodyearu o 9 % oproti minulému roku – Na 1,9 miliard USD. Pokles odráží 4% pokles objem vyrobených jednotek pneumatik plynoucí především z prodeje bývalého koncernu Goodyear Dunlop Tires North America Ltd. Objem výměnných pneumatik klesnul o 1 % a segment originálního vybavení o 8 %.

Poslední čtvrtletí 2015 znamenalo pro provozní segment Goodyearu příjem 266 milionů USD, což představuje oproti loňskému roku zlepšení o 16 %. Za tento nárůst Goodyear vděčí jak příznivému poměru cena/pořízení výrobních surovin, tak i krokům, které společnost učinila ke snížení nákladů.

Prodej GTNA negativně ovlivnil výrobu pneumatik ve Spojených státech zhruba o 400 000 jednotek (2 % z celkového množství). V prodeji to znamenalo úbytek  61 milionů USD a ztrátu operativního segmentu na příjmu o 10 milionů USD.

Evropa, Střední Východ a Afrika Čtvrtý kvartál 2015 Čtvrtý kvartál 2014 Celý rok 2015 Celý rok 2014
Počet pneumatik 14,2 12,8 61,1 60,5
Tržby 1 191 USD 1 306 USD 5 115 USD 6 180 USD
Příjem operativního segmentu 100 30 435 438
Přirážka v operativním segmentu 8,4 % 2,3 % 8,5 % 7,1 %

V regionech Evropa, Střední Východ a Afrika výroba pneumatik vzrostla o 11 %, tržby zde ovšem klesly o 9 %. Mohla za to především situace na poli měnových kurzů. Segment náhradních pneumatik zaznamenal růst o 12 % a u originálního vybavení to bylo 10 %.

Čtvrtý kvartál roku 2015 znamenal operační příjem 100 milionů USD, z čehož 70 milionů USD navíc oproti předchozímu roku určil zejména vyšší objem výroby. Ten ale částečně vykomenzoval právě nepříznivý stav měnových kurzů.

Asie Čtvrtý kvartál 2015 Čtvrtý kvartál 2014 Celý rok 2015 Celý rok 2014
Počet pneumatik 8,3 6,0 26,0 23,0
Tržby 559 USD 511 USD 1 958 USD 2 077 USD
Příjem operativního segmentu 96 80 319 301
Přirážka v operativním segmentu 17,2 % 15,7 % 16,3 % 14,5 %

Za čtvrtý kvartál vzrostly v Asii a Tichomoří oproti minulému roku o 9 % na 559 milionů USD. Číslo odráží 38% nárůst množství pneumatik a to především díky akvizici Nippon Goodyear Ltd. Toto zlepšení bylo ovšem částečně kompenzováno epříznivou situací na valutovém trhu. Množství výměnných pneumatik vzrostlo o 57 %. Objem originálního vybavení se celkově zvýšil o 19 %.

Poslední čtvrtletí znamenalo pro operativní segment zisk 96 milionů USD, což je o 20 % více oproti minulému roku. Rekord společnosti byl zapříčiněn vyšším objemem výroby a nižším nákladům na suroviny současně.

Akvizice Nippon Goodyear pozitivně ovlivnila objem výroby v Asii a Tichomoří přibližně o 1,6 milionů jednotek (19 % z celkového množství). V tržních číslech to znamenalo 68 milionů USD. Dopad akvizice Nippon Goodyear a prodeje 25 % v Dunlop Goodyear Tires Ltd. Znamenal přibližně 1 milion USD.

Jižní Amerika Čtvrtý kvartál 2015 Čtvrtý kvartál 2014 Celý rok 2015 Celý rok 2014
Počet pneumatik 4,2 4,7 17,5 17,4
Tržby 401 USD 434 USD 1 596 USD 1 796 USD
Příjem operativního segmentu 14 20 160 170
Přirážka v operativním segmentu 3,5 % 4,6 % 10 % 9,5 %

V posledním čtvrtletí roku 2015 poklesly v regionu Jižní Ameriky tržby Goodyearu o 8 % oproti loňskému roku; na 401 milionů USD. Tržby odrážejí nepříznivý převod měnových kurzů a 11% objemu vyrobených pneumatik. Množství výměnných pneumatik celkem kleslo o 7 %. Objem originálního vybavení se zde potom snížil dokonce o 30 %, především v Brazílii.

Provozní segment společnosti hlásil zisk ve výši 14 milionů USD, což je o 30 % méně, než v posledním kvartálu předchozího roku. Na vině je především inflace na straně nákladů.

Provozní zisk ve Venezuele na konci roku činil 22 % USD, o 2 miliony USD více oproti předchozímu roku. Celoroční provozní zisk ve Venezuele představoval 119 milionů USD, tedy o 59 milionů USD více, než v roce předtím. Operační příjem roku 2015 ovšem nezahrnuje kurzové ztráty vztahující se k měně venezuelského bolívaru – 35 milionů USD.

Venezuelská dekonsolidace

  1. prosince 2015 společnost účetní uzávěrkou dekonsolidovala svou dceřinou společnost ve Venezuele a začala vydávat zprávy s uplatněním metody nákladového účetnictví. V přímé návaznosti na tuto skutečnost jednorázově obdržela 646 milionů USD (577 milionů USD po zdanění).

Zdroj: https://corporate.goodyear.com/en-US/media/news/goodyear_reports_record_fourth_quarter_2015.html